Två kolumner

Här kan man skriva text i kolumn ett
Och här står text som syns i kolumn 2